השאיל לחברו תפילין לצורך התפילה, האם רשאי לדרוש החזרתם אף טרם קריית שמע?

 

המשאיל לתקופה קצובה, האם רשאי לדרוש החזרת המושאל מן היורשים כשנפטר השואל טרם שנשלמה תק' השאלה? 

בנסיבות של השאלת התפילין, האם חייב המשאיל להמתין עד שהציבור יסיימו התפילה או לפחות ק"ש?

 

תאריך: 
11/04/13 א' אייר התשע"ג
x

Audio Playlist