האם רשאים בני הישיבה להגיב באלימות כלפי בני הישיבה האחרת משום: "עביד אינש דינא לנפשיה"?

תאריך: 
08/12/19 י' כסלו התש"פ
x

Audio Playlist