שאלות ותשובות

מותר לגבר להיכנס עם בוקסר למעיין כשיש בנות מחוץ למעיין?
הן לא בתוך המים, והן לבושות..

שו"ת |

שלום כבוד הרב,

אדם שאינו מוסמך לרבנות אך יודע ללמוד, למד סוגיה והגיע למסקנה שהיא דעת מיעוט בעולם ההלכה ו/או שונה מהמקובל בסביבתו ואצל רבו. עם זאת, יש מורי הוראה מובהקים שהגיעו למסקנתו ופוסקים כך הלכה למעשה. ואותו לומד שמע דברי המתירים ודברי האוסרים, ולא השתכנע מנימוקיהם של בני הפלוגתא. לצורך הדיון, נניח שמדובר במשהו אישי, כך שאין כאן עניין של שינוי מהציבור. האם עליו:
1. לנהוג כמסקנתו?
2. לבטל דעתו מפני הדעה המקובלת, או מפני דעת רבו?
3. לנהוג לפי דיני ספקות?
4. להחמיר כדעתו, אך לא להקל (מה שלא תמיד אפשרי, שכן לא תמיד מדובר בחומרא מול קולא)?

שו"ת |

1) רבנו כתב שיכול אדם לנדור שכל נדר שינדור ב10 שנים הקרובות יהיה בטל, בתנאי שלא זכר את התנאי הזה.
האם כדאי לעשות תנאי כזה?(מה שנקרא כל נדרי)
2)מה החשיבות של התחייבות? האם נחשבת כנדר או לא?
כמו מה שאמרו שאשכים ואשנה מחר, שצריך לקיים. האם זה מצד נדר, ואם לא אז מצד מה צריך לקיים?

שו"ת |

1) האם מותר לקרוע שקית שיש בה אוכל?(ידוע לי שרבנו התיר לקרוע: חותלות של תמרים ושל גרוגרות מתיר ומפקיע וחותך ונוטל ואוכל.(שבת י,ג) ואולי יש מקור אחר)
2) טישו חתוך נשלף, שכדי לפתוח אותו צריך לקרוע פס באמצעו(יש סימון על הפס, והוא כבר מגיע קרוע קצת כדי שיהיה קל לקרוע אותו), האם מותר לקרוע את הפס בשבת?
3) בהמשך לשאלה 2, אם אסור לקרוע אותו, למה?
4) שקיות של כלים חד פעמיים לאכילה, האם מותר לקרוע בשבת?

שו"ת |

בהמשך לתשובה שראיתי באתר:
שאלה: לשיטת הרמב"ם ומהרי"ק, כיצד ניתן לחמם אוכל לסעודה שלישית?
תשובה: יכונן שעות שעות שידליק את הפלטה כשעה לפני סעודה שלישית ויניח את המאכלים שנתבשלו כל צרכם מערב שבת, על הפלטה, בטרם החשמל דלק.

1)למה דווקא מאכלים שנתבשלו כל צרכם? למה אסור לחמם מאכלים שלא בושלו. הרי לכאורה בגרמא לא נחלק. האם מבחינה עקרונית זה מותר, ורק ההוראה לאסור ברבים?
2)האם מותר לחמם מים במקרה שלנו? הלא לשיטת מארי מים נחשבים כדבר שאינו מבושל, ואם כן יש חילוק ביניהם?
תודה רבה

שו"ת |

שלום רב,
בהמשך להקלטה של הרב ששמעתי בה הרב אומר שאין מצוות ציצית בלבישת טלית קטן, והיא התפתחה כנראה בעקבות גזירה וכדומה בארצות אשכנז.
הנושא הביא אותי לעיין בבית יוסף בסימן ח שם מרן מברר להלכה שאין בכך עיכוב המצווה מצד הדין, ואף הביא זאת להלכה בשו"ע, והרב שתילי זיתים הסכים לדבריו בס"ק ז - לכאורה בסתירה לדברי הרב... מה גם שעניין העיטוף לא הוזכר לעיכובא בדברי הרמב"ם, ואדרבה חייב רבינו כל כסות של ארבע כנפות בלי חילוק, ועניין העיטוף לא רמיזא באורייתא כהערת רבינו הט"ז שם סק"ד.

שו"ת |

האם מותר לחזן לפתוח ספר תורה בשעה שהוא עם שבר ברגל ועם גבס, בעיקרון מתנייד כרגע על כיסא גלגלים אך יכול לעמוד על התיבה על שתי רגליו?, זאת באם אין לו מחליף?

שו"ת |

שלום לכבוד הרב
אדם שעשה עסקת "חבילה" על שירות מסוים, ובה בעל המקצוע, מתמחר שירות מסוים במחיר זול יותר בגין כלל החבילה.
השירות הנל התבצע ושולם (במחיר המבצע) ואחרי כן התחמק הלקוח מלהשלים את העסקה בתואנות שווא כאלה ואחרות כלומר, לא קיבל את שאר השירותים ולא שילם בעדם, ובכך נפסד מחיר השירות הראשון (העיקרי).
לאחר מספר שנים מעוניין אותו לקוח להשלים את ביצוע העסקה, רק שנכון להיום כלל השירותים בעסקה שווים פי כמה וכמה באופן משמעותי (ההבדל במחירים נובע מחוסר הנסיון שהיה לבעל המקצוע בזמנו וכעת נחשב למומחה בתחום).

שו"ת |

שלום כבוד הרב. רציתי לשאול מה דעת הרמב"ם לגבי בגדים בצבע אדום? מה לגבי צבע בורדו? מה לגבי צבע צהוב? זה חוקות הגויים?
האם עניבה יש שם של בגד ולא אוכל ללבוש עניבה אדומה?
תודה רבה.

שו"ת |

האם מותר היתר גמור להתחיל ולחגוג את לג בעומר בערב החג עם מוזיקה ושמחה מלאה כשעתיים לפני השקיעה, בשש בערב?
הסיבה: יש ילדים שצריכים לישון בזמן, והם והוריהם לא יוכלו לחגוג בערב הואיל והשקיעה מאוחרת.
האם התשובה שונה לקהילה הנמצאת בניו-יורק? (אם מתחילים בשש בערב בארץ זה כבר 1 לפנות בוקר)
תודה

שו"ת |

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪