הלכות שני ימים טובים של ראש השנה ושל גליות - עירובי תבשילין

שביתת יום טוב, פ"א, הל' כב - סוף הפרק: שני ימים טובים שלראש השנה ושלגליות.
שביתת יום טוב, פ"ו, הל' יא -טו: עירובי תבשילין.

תאריך: 
01/09/13 כ"ה אלול התשע"ג
x

Audio Playlist