עשיית מלאכות לצורכי רבים בחול המועד

22788 (13-10-2014) - עשיית מלאכות לצורכי רבים בחול המועד
מקורות: רמב"ם הלכות שביתת יום טוב פרק ז הלכות יא-יב

תאריך: 
05/12/17 ט"ז כסלו התשע"ח
x

Audio Playlist