עשיית מלאכות לצורכי רבים בחול המועד

22788 (13-10-2014) - עשיית מלאכות לצורכי רבים בחול המועד
מקורות: רמב"ם הלכות שביתת יום טוב פרק ז הלכות יא-יב

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪