סופרי הסת"ם עולי תימן - לזכרו של מארי סעיד יצחק

מתוך ערב התחזקות במלאות שלושים לפטירתו של מארי סעדיה יצחק הלוי ע"ה

בוידאו: מה יותר משמעותי קמיע או מצווה?
ועוד.. על מעלות המידות וההשקפה של חכמי תימן בדורות האחרונים.

מוצרים נבחרים

עם פירוש הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
68.00₪
להכיר את כל תריג מצוות!
מחיר: 
65.00₪