סופרי הסת"ם עולי תימן - לזכרו של מארי סעיד יצחק

מתוך ערב התחזקות במלאות שלושים לפטירתו של מארי סעדיה יצחק הלוי ע"ה

בוידאו: מה יותר משמעותי קמיע או מצווה?
ועוד.. על מעלות המידות וההשקפה של חכמי תימן בדורות האחרונים.

תאריך: 
11/02/16 א' אדר א' התשע"ו
x

Audio Playlist