דילוג לתוכן העיקרי

קול באישה ערווה - שירת נשים בטקסים אירועים או דרך מכשירים שונים

באיזה אופן נאסרה שמיעת קול אישה? האם אסור יהיה לשמוע קול אישה דרך מכשירי מדיה שונים?
כיצד יש להתמודד בטקסים ואירועים בהם כרוכה שירת נשים?

מקורות:
גמרא- ברכות, כד, א. קידושין, ע, א. סוטה, מח, א.
רמב"ם איסורי ביאה, פרק כא, ב. הלכות קריאת שמע, פרק ג.