הלכות כשרות ספרי תורה - כשרות העורות ועניין פיסולי מילים ואותיות - חלק ב'

א. המשך בעניין כשרות העורות
ב. עניין פיסולי מלים ואותיות

מקורות: גמרא, מגלה, דף יז, ע"א גמרא, שבת, דף, עט, ע"א גמרא, גיטין, דף כב, ע"א
רמב"ם, הל' ס"ת, שו"ע, הל' ס"ת גמרא, מנחות, כט, א, ואילך רבינו, הל' סת"מ

תאריך: 
19/10/18 ט' חשון התשע"ט
x

Audio Playlist