דילוג לתוכן העיקרי

אחריותו הנזיקית של האדם בהלכה –נזיקין ישירים ועקיפים

מקורות: סוגיות בגמרות בבא קמא ובבא מציעא הרמב"ם, ספר נזיקין