אחריותו הנזיקית של האדם בהלכה –נזיקין ישירים ועקיפים

מקורות:
סוגיות בגמרות בבא קמא ובבא מציעא
הרמב"ם, ספר נזיקין

תאריך: 
21/02/20 כ"ו שבט התש"פ
x

Audio Playlist