דילוג לתוכן העיקרי

אחריות העובד הקבלן ומזמין השירות בנזיקין שהזיק העובד ברכוש השכנים במהלך עבודתו - שיעור א