דילוג לתוכן העיקרי

אתרוג כשר אך פחות מהודר אסתטית, מה עדיף? ובירורים נוספים בדיני סוכה וארבעת המינים

האם חייב לחזור ולישן בסוכה לאחר שפסקו הגשמים?

האם חוזר ומברך שהחיינו על ישיבה בסוכה כשהנסיבות יאפשרו זאת למרות שברך שהחיינו ביום הראשון של החג?

היש להקפיד על רציפות המשולש של ההדס או ניתן לקטום העלים השוטים אשר "שוברים" הרצף של המשולשים?