דילוג לתוכן העיקרי

מצוות הלולב וקידוש שם שמים

"מדאגבהה נפק ביה", כיצד מתיישב עם מנהג ירושלים שלכל מקום שיוצא לולבו בידו?

מדוע השמיט הרמב"ם מה שאמרו חכמים שהקורא בתורה או נושא את כפיו והוא בידו?

כיצד מנהג ירושלים שמקבלת אשה מיד בנה או בעלה את הלולב ומחזירתו למים, תורם לאחדות המשפחתית?

האם יש מצב להיתר אכילה האתרוג גם בימי החג?