דילוג לתוכן העיקרי

הרשאית אשה להתעטף בטלית?

אשה שמקיימת מצות עשה שהזמן גרמא, האם רשאית לעשותה עם ברכה?

האם יש לחשוש במקרה דנן לאיסור התורה "לא יהיה כלי גבר על אשה"?

האם השאלה באה מכיוון הדעות שמערערות את עיקרי האמונה היהודית ונלחמים כביכול על מה שהם מכנים "מעמד האשה"?