דילוג לתוכן העיקרי

המשתייך לעדת יהודי תימן, האם רשאי להתחתן בל"ג לעומר?

מהם המנהגים המרכזיים שנתגבשו בקרב הספרדים ובקרב האשכנזים בנושא החתונות בימי ספירת העומר?

מה מקור המנהג של יהודי תימן שלא לישא אשה בימים אלו והרי אין זכר לזאת בכל סידורי תימן?

מדוע לא עמדו הרבנים נגד המנהג הזה והרי אף בדיני אבלות אין חומרות ברמה הזו?