דילוג לתוכן העיקרי

האם יש להימנע מעיון במשנתו האמונית ובהגותו של הרמב"ם מחשש שיגיעו לידי כפירה?

"כל הפורש ממשנת הרמב"ם כפורש מן החיים" הרב ערוסי בהתבטאות מיוחדת על לימוד ההגות היהודית הרציונאלית, "הרמב"ם הניח תשתית הגותית אמונית לדורות איך להתמודד עם הגילויים המדעיים ורעיונות שבאים וחולפים בעולם".