הרב ד"ר רצון ערוסי

שלום לכבוד הרב היקר.
היה השבוע אירוע ברמת גן בו זמר העלה בחורה לשיר לצידו ואיש האחראי על הערב הזה ביקש ממנו שלא תשיר מכיוון שזה אירוע דתי עם קהל דתי מסורתי. שאלתי היא, הרי קראתי שמורי אמר שמכיוון שקול האישה מועבר דרך המיקרופון הרי שאין זה קולה ממש ולכל אין בזה שירת נשים. כמדומני זה גם פסק של הרב אויערבך בזמנו. האם נכון לאסור שירת נשים כשהקול מועבר דרך המיקרופון? והאם במקרה הזה נכון היה להורידה. אני מניח שיש פה גם צד של חוסר צניעות.. ובכל זאת האם זה מכריע לאסור ואין זה משום חומרה...
תודה רבה לכבוד הרב היקר!

שו"ת |

שלום הרב
בקשר להלכה הזאת ברמב"ם (קרית שמע ג,טז): כשם שאסור לקרות כנגד צואה ומימי רגליים, עד שירחיק--כך אסור לקרות כנגד הערווה, עד שיחזיר פניו: אפילו גוי או קטן, לא יקרא כנגד ערוותן. ואפילו הייתה מחיצה של זכוכית מפסקת, הואיל והוא רואה את הערווה, אסור לקרות, עד שיחזיר פניו. וכל גוף האישה, ערווה; לפיכך לא יסתכל בגוף האישה, כשהוא קורא: ואפילו אשתו--אם היה מגולה טפח מגופה, לא יקרא כנגדה.

שו"ת |

עץ שנמצא בגינה של השכן, וחלק מהענפים שלו נכנסים לגינה שלי, ובענפים האלה יש פירות.
1) של מי הפירות שנמצאים בגינה שלי?
2)אם הם שלי, האם הם חייבים במעשרות?

שו"ת |

כבוד הרב ענה לשואל באשר לברכת שיק פירות כי כל ניכרים חתיכות הפרי מברך לפיהם. אם עץ בורא פרי העץ אם אדמה בורא פרי אדמה. ולאחר מכן םסר כבוד הרב כי כל שרובו עץ ברכתו עץ וכל שרובו אדמה אדמה.
לפעמים זה מעורבב כך שניכרים חתיכות עץ ורובו אדמה ולהיפך מהי הברכה במקרה זה .

שו"ת |

שלום וברכה
זכור לי שראיתי שאין להזכיר בתפילת הלחש את התואר רב, אלא להתפלל אנא שלח רפואה שלמה לפלוני אלמוני (ללא התואר רב)
והסיבה היא, כמו שאוריה התחייב מיתה כמורד במלכות כשאמר לדוד "ואדוני יואב", כי הוא נתן כבוד ליואב בפי דוד המלך. מכאן שאסור לומר בפני מלך תואר למישהו אחר.

האם לדעת מארי הדבר אכן מחוייב הלכה למעשה?

ברך תהיה לעולם תחיה.

שו"ת |

שלום
1. בירך על הפת המוציע וקודם שטעם נזכר שלא נטל ידיו
לסעודה, מה עליו לעשות ?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
90.00₪
מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪