דילוג לתוכן העיקרי

שמוש באות ק לציון שם השם

שלום וברכה לרב

בשיעור "השמות והכנויים לשם" אמר הרב ששימוש באות ק' לציון שם ה'
(אלקים, קל ..) לשיטתנו , יש בזה חירוף וגידוף

אם כך מה ההסבר לכך שרבנים מבני עדתנו עושים זאת?
לדוגמא, להלן קטע מתשובתו של הרב באתר "נצח ישראל" שבו נעשה שימוש באות ק'

ציטוט חלקי מתשובת הרב:

2 אם זו הפעולה הראשונה שלו, מברך עוטר ישראל בתפארה ואח"כ אלקי הנשמה.

בברכה

היום חמץ מחר נבלות וטרפות

תוכן

 


ביטול חוק החמץ היינו שבירת הסטטוס קוו
בעוונותינו המרובים נשיאת בית המשפט העליון החמיצה עיסתה. גורמים מסוימים עטרו לבג"ץ בעניין איסור הכנסת חמץ לבית חולים, איסור שקיים מאז קום המדינה ועד עצם היום הזה. ובג"ץ בהרכב של שלושה שופטים החליטו לאפשר לכל מי שמעוניין להביא חמץ לתוך בית החולים ללא שיבדקו ויימנעו בעדו. מועצת הרבנות הראשית בהמלצתו של הייעוץ המשפטי דרשו לקיים דיון נוסף בהרכב מורחב אולם נשיאת בית המשפט העליון דחתה את הבקשה על הסף. 

Subscribe to הרה"ג רצון ערוסי