דילוג לתוכן העיקרי

האם מותר לצייר תמונות נוף בהם גם שמש או ירח ? מה לגבי לתלות צילום נוף עם שמש בבית ? מה גם פסיקת הרמב"ם ?

האם מותר לצייר תמונות נוף בהם גם שמש או ירח ? מה לגבי לתלות צילום נוף עם שמש בבית ? מה גם פסיקת הרמב"ם ? לא ראיתי בפוסקים הבדלה בין ציור נוף שהוא הבעת התפעלות מהיצירה האלוהית, שוודאי אין לחשוד בע"ז, לבין ציור השמש או הירח לבדם. מה דין צילום? ומה הרמב"ם שבפירוש המשנה בע"ז פרק ג' כותב שצורת השמש או הלבנה הכוונה לציור האלים או סמלי ע"ז אחרים המתייחסים לגרמי השמיים.

תודה רבה הרב מראש

עיטוף בטלית בע"ש במניין בישיבת הסדר או בצבא

שלום לכבוד הרב,
הרב פסק שתימני המתפלל בע"ש במניין ספרדי/אשכנזי שלא יתעטף בטלית (משום יוהרא)
מה דין מניין בצבא או בישיבת הסדר לעניין עיטוף בטלית, שמצד אחד לרוב יש שם עוד תימנים ומצד שני אנחנו לא הרוב, האם דינם כמניין אשכנזי/ספרדי ואין להתעטף בהם או שדינם כמקום ללא מנהג קבוע (שהרי יש שם גם ספרדים וגם אשכנזים והנוסח נקבע ע"פ החזן) ואפשר להתעטף בטלית ללא חשש יוהרא?

תודה רבה לרב!

Subscribe to הרה"ג רצון ערוסי