דילוג לתוכן העיקרי

ארבעה מינים, בל תוסיף

שלום לכבוד הרב,

יורנו רבנו, מה היא שיטת הרמב"ם לגבי האיסור בל תוסיף כלפי תוספת מין אחר להד' מינים. האם מי שנוטל חמישה מינים יוצא ידי חובתו או לא?

ידוע שבעלי התוספות סובר שאע"פ שהנוטל חמישה מינים עובר על בל תוסיף, יוצא ידי חובה בכל מקרה (סוכה לא:, דה"מ הואיל), אבל איך פוסק הרמב"ם בחיבור? ומה דעת מורי ז"ל לגבי דבריו?

תודה מראש.

שרטוט ע"ג גויל

לק"י
שלום רב.
כיום נהוג שמשרטטים את הגויל ולאחר מכן מחליקים את פניו
ע"י מכבש לחץ כדי שיהיה יותר נוח לכתוב עליו.
לעתים, לחץ זה מעלים את החריץ שיצר השרטוט, אך פס הצבע
שעשה השרטוט נותר על כנו ואפשר לכתוב כך בצורה מיושרת כמו שרטוט רגיל.
השאלה, האם שרטוט זה נחשב לשרטוט כשר או שפסול כדין שרטוט בצבע (יו"ד רעא, ה)?
ושכמ"ה.

נריה נהרי.

Subscribe to הרב אליקים צדוק