אגרת לבתי הכנסת - הקורונה עוד כאן נהגו על פי הכללים

אחי וריעי, ה' עלינו – נחיה!

לצערנו מגיפת קורונה טרם הודברה מארצנו. ויש אפילו סימנים להתחדשותה. ולכן עדיין צריכים אנו לשמור מכל משמר על כללי ההוראות של משרד הבריאות, דוקא בגלל שאנו מעונינים, להתפלל בבתי כנסיות, ולשוב לחיי כלכלה ועסקים.
ומחובתי להודיעכם שבאחד מבתי הכנסת בעירנו, נתגלה מתפלל חולה קורונה, דבר שהצריך בידוד לכל המתפללים. ואין אנו רוצים להגיע, חלילה לכך. לפיכך עלינו להשתמש ביום חול, במדחום דיגיטאלי.

ואשר ליום השבת:
א. כל בית כנסת יצטיידו במספר סרטי צלולואיד, וכל מי שבא לביהכנ"ס ישים על מצחו, ויראה את החום, ויחטאו את הסרטים הללו, אחרי כל שימוש.
ב. מדחום דיגיטאלי בהכשר צומת.
ג. מדחום כספית, כל אחד ימדוד בביתו, ויבוא לבית הכנסת רק אם אין לו חום כלל.

ואם חלילה המתפלל מערים, הוא עובר על איסורים חמורים.
ביום ראשון הבעל"ט, כ"ב סיון ש.ז. 14.6.20, בשעה 10:00 אמסור שיעור מצולם ומשודר ב"קול הלשון" ובאתר נצח ישראל, בנושא: "השימוש בסוגים השונים של מדחום, בשבתות ומועדי ישראל".

אחי וריעי, זכרו, תורתנו היא תורת חיים, ועלינו לשמור על חיינו, כדי שה' ישמור על חיינו.
ה' ידביר במהרה מגפה זו, וישלח רפואה שלימה לכל החולים, ויזכנו לשוב ולעבדו בשמחה ובטוב לבב במהרה.

 

תאריך: 
11/06/20 י"ט סיון התש"פ
x

Audio Playlist