הרב ד"ר רצון ערוסי

שלום רב לאוהבי תורתך,
קראתי את מאמרו המאלף של הרב בעניין - טומאה וטהרה - חכמת חיים אדירה לתיקון האדם והאנושות
https://net-sah.org/blog/40958
רציתי לשאול כיצד ניתן להבין את צרעת נעמן שהיה נכרי עכו"ם ואף רצה להרע לישראל.
1. הרי נראה מפשט התורה שצרעת וטומאה וטהרה הינם עניינים המיוחדים לישראל?
2. האם מחלות מימינו ניתנים להתפרש כגזירה אלוקית לאדם שעליו להבין מסר רוחני מוסרי כלשהו או שזה כדרך כל הארץ? אם התשובה חיובית, האם גם אומות העולם בכלל?

שו"ת |

שלום.
יסביר לנו הרב איך נשאר משמעות למצוות ״בל יראה ובל ימצא״ לאחר שביטלנו את החמץ לפי רבינו. לאחר שהחמץ מבוטל יכול לקרות מצב שימצא חמץ ברשותנו לא נעבור על מצוות אלה בגלל שהוא מבוטל ומצוות ההשבתה מבטלת כביכול שתי מצוות אלה והופכת אותם ממצוות דאורייתא לדרבנן והרי רבינו מנה אותם דאורייתא .

שו"ת |

שלום לכב' הרב רצון ערוסי.
רציתי לשאול מדוע הרמב"ם כותב במורה נבוכים חלק א' פרק נ"ט שהוא חס על כבודם של מחברי הפיוטים המגשימים את הקב"ה? הרי לשיטת הרמב"ם הם ממש עובדי אלילים, והרי הרמב"ם בעצמו כותב שאין לסנגר על עובדי האלילים. אז מדוע הרמב"ם בכל זאת מתעקש לשמור על כבודם?
תודה רבה.

שו"ת |

לא ראיתי שהרב ציין בקובץ באילו מוצרי חלב ניתן להשתמש בפסח, של איזו חברה או כשרות.
והאם יש קצפת צמחית שמותרת לנו בפסח?

שו"ת |

מחר אנחנו קמים מהשבעה

האם נהוג לעלות לקבר בתום השבעה

אפילו בניסן?

שו"ת |

מוצרים נבחרים

מחיר: 
30.00₪
דברי הגות בשירה לספר משלי
מחיר: 
50.00₪
תרגום חדש עברי מודרני
מחיר: 
60.00₪
קובץ מאמרים ומחקרים ייחודי
מחיר: 
60.00₪