דילוג לתוכן העיקרי

יום העצמאות

שלום עליכם הרב.
רציתי לשאול מהי דעת מארי יוסף קאפח שקיבלתי אותו עליי לרב, לגבי יום העצמאות? האם אין לומר תחנון ביום זה? ולגבי הלל, האם יש לאומרו באמצע התפילה אחרי תפילת הלחש? או לאומרו אחרי התפילה? או שמא אין לאומרו כלל? ומה לגבי ברכה על ההלל? ה' יברך את הרב בכל מילי דמיטב

יום העצמאות וחב"ד

לק"י שלום כבוד הרב,
1. אני מגיע מבית דתי לאומי (כיפות סרוגות) ואצלנו קיבלו או יותר נכון נוהגים לקרוא הלל עם ברכה ביום העצמאות, אחרי שקראתי ושמעתי לא מעט רבנים האוסרים/ מעודדים זאת אני מתחבט אם לומר או לא,
רציתי לדעת מה דעת הרב בנושא והאם לרמב"ם יש מה לומר בעניין?
2. יש אצלנו ביישוב מנייני חב"ד כל יום בשבוע, האם יש בעיה כלשהי להתפלל איתם?

הלל, מדינת ישראל

לכבוד הרב,
שלום וברכה.
שאלותיי:
1. כת"ר בהלכות חנוכה (ג ו) "ולא תקנו הלל בפורים, שקריאת המגילה היא ההלל". וכתב שם מורנו הרב יוסף קאפח שפרוש (מגלה יד א) "קריאתה זו הלילא" הוא שחז"ל לא תקנו בפורים קריאת הלל, מפני שלהוספת קריאת הלל נצרכת סמכות נבואית. אך לכאורה אפשר לומר שכונת רבנו שלא תקנו הלל בפורים מפני שכבר קריאת המגילה היא ההלל, ואין צורך לומר הלל, ועוד שבקריאת מגלה יש פרסומי נסא, משא"כ בהלל. ואת הגמרא בשבת (קיח

אמירת הלל ותחנון

לכבוד מורנו ורבנו נזרה של יהדות תימן ותפארתה הרב הגאון מורי רצון ערוסי הי"ו שלום עליכם! סליחה ומחילה מכבוד הרב על השאלות הרבות, ועוד יותר לאור עיסוקיו הרבים של כבוד הרב וטרדותיו. יחזק ה' יתברך את בריאותך ובריאות בני משפחתך.
1. מה דעתו של מורי יוסף קאפח לגבי אמירת הלל ותחנון ביום העצמאות?
2. מהו דעתו של מורי יוסף קאפח לגבי אמירת הלל ותחנון ביום ירושלים?
3. האם צודקים האומרים שאמירת הלל בלי ברכה היא בסך הכל "כמו אמירת פסוקי דזמרה"?
4. מהו הטעם ההלכתי שאין אומרים תחנון בימים מסוימים (כגון פורים חנוכה ר"ח שבת וכו')?

שאלות בנוגע למארי קאפח

1) האם מארי קאפח אוסר להגיד הלל בכלל ביום העצמאות ויום ירושלים ואפילו בלי ברכה אלא צריך לעשות תפילה רגילה עם תחנון?
2) האם הרב קאפח סבר שמדינת ישראל אכן אתחלתא דגאולה?
3) האם זה נכון שבהתחלה מארי קאפח תמך בהתגייסות לצבא אבל לאחר אוסלו הוא הסתייג ממנה בחריפות ואמר כך "לפי מצב הדברים כיום שהשתלטו על המדינה מומרים ומשומדים שהם כגויים לכל דברים, רשאי כל אחד לחשוב פעמיים על כפייתו לשרת במה שקוראים צה"ל" וסבר כך עד מותו שאכן לא צריך להתגייס לצה"ל?
4) האם מארי פסק לברך על מלוואח ג'חנון וקובנ המוציא?

שונות

לכבוד הרב,
שלום וברכה.
א. אני תלמיד בישיבה תיכונית, דתית לאומית. ביום ירושלים הבעל"ט הולכים כולם למה שמכונה 'ריקוד דגלים' (בשירה ובריקודים רוקדים ושרים ומודים לה' שהצילנו במלחמת ששת הימים ונתן לנו את ירושלם, רוקדים את רוב ככל רחוב יפו ומגיעים עד הכותל, כמובן שהארוע נפרד ושרים רק שירי קודש והלל לירושלם). האם ללכת עם כולם לריקוד דגלים או להשאר ללמוד בישיבה? כמובן בלי להבליט את מעשי.
ב. אם אפשר לקבל מהרב המלצה לספר מוסר, לאחר מסילת ישרים, המתאים לי.
תודה רבה לכבוד הרב.

תפילה בישיבה

שלום לכבוד הרב
1. קראתי בילקוט יוסף שכתוב לפי מיטב זכרוני שאם בישיבה אפשר לקיים מניין ספרדי אז כדאי לעשות זאת ובמיוחד בימים נוראים ואם לא אז בימים נוראים יש לשחרר את התלמיד להתפלל בבית כנסת ספרדי. האם אין פה "לא תתגודדו"? האם הרב גם סובר כך?

Subscribe to יום העצמאות ויום ירושלים