דילוג לתוכן העיקרי

קוסמים, ושרט לנפש

שלום לרב הלכות ע"ז פי"א.
1) "וכן האוחז את העיניים, ומדמה בפני הרואים שעשה מעשה תימהון והוא לא עשה–הרי זה בכלל מעונן, ולוקה". א) האם יש בעיה עם הקוסמים של היום?
ב) אם הוא מפרש בתחילה שזה אחיזת עיניים וזריזות ידיים האם מותר?
ג) האם מותר לצפות בקוסמים של היום?
2) "מי שנשכו עקרב או נחש, מותר ללחוש על מקום הנשיכה, ואפילו בשבת, כדי ליישב דעתו ולחזק ליבו" מה לי יום חול מה לי יום שבת?
3) האוחז את העיניים מדוע בהלכה ט' כתב לוקה ובהלכה ט"ו כתב לוקה מכת מרדות?

לא תעוננו

לכבוד מורנו ורבנו מורי רצון ערוסי יצ"ו שלום וברכה! ביום חמישי נפוצה שמועה כאש בשדה קוצים כי משעה מסוימת עד שעה מסוימת (נדמה לי כי מאחת וארבעים עד שתיים אחה"צ) השמש נמצאת במקום מסוים ביחס לכוכבים וכו', וזוהי עת רצון שמתקבלות כל התפילות. האם אין בכך משום לא תעוננו? והאם יש חובה להודיע לאדם הטועה בזה כי יש בכך משום לא תעוננו? בברכה ובתודה

אמונות תפלות

מארי ערוסי הנכבד, שמעתי הרצאתך באתר נצח ישראל בנושא השואל ששאל אודות "קטב מרירי". ובו הסברת בפירוט את הגורמים לדברי חז"ל הללו שהובאו במדרשים, וסקרת בטוב טעם את המהלך שהביא לאמירות אלו, וכן את ההתפתחות של החששות הללו. ועל כך יישר כוחך, אנו התלמידים צמאים לדעת וללמוד את הדברים הללו, מכיון שזוהי דרך רבינו, דרך השכל וההגיון, ולא הנהיה אחר כל מיני דברים שההמונים שטופים בהם. ובכל זאת, שמתי לב כי בסוף דבריך אמרת שעלינו להבין מטרות חז"ל וכיו"ב, אך לא לזלזל בדעות אלו של ההמון, אלא לקרבם וללמדם. זכורני שמארי הנחה אותנו כי רק ע"י זלזול באותן אמונות תפלות נבוא לידי הרחקתן (כתבים א, עמ' 101).

קמעות מקובלים וספר הזוהר

בעניין קמעות רבנו כותב במורה בפרק סא' בנוגע לקמעות "ואל יעלו על לבך הזיות כותבי הקמיעות, ומה שתשמע מהם או תמצא בספריהם הטיפשיים, שמות שהם מצרפים אותם 30 שאינם מורים על שום עניין כלל, וקוראים אותם שמות, ומדמים שהם צריכים קדושה וטהרה, ושהם עושים נפלאות 31. כל הדברים הללו סיפורים שאין ראוי לאדם שלם לשמעם, כל שכן לסבור אותם." משמע מדברי רבנו שאין בקמעות ממשות? או שיש ממש בקמעות אך לא בכולם? ואם אין איך זה מסתדר עם הרבה מקובלים? כמו כך יצא לי להציץ בספר "מלחמות ה"' של הרב יחיא קאפח הבנתי ממש שקראתי שהוא לא מתנגד לספר הזוהר אלא למקובלים עצמם שכתבו דברים מסויים בשם ספר הזוהר. האם זה נכון?

מזלות

שלום הרב.
פשט הגמרא בשלהי מסכת שבת (קנו:) מראה כי לכו"ע המזלות עובדים ומשפיעים על העולם אך המחלוקת היא אם הם משפיעים על ישראל, כלומר, אין/יש מזל לישראל; אם כך -
א. איך הרמב"ם יכול לומר כי המזלות לא משפיעים על העולם?
ב. נניח שהרמב"ם נדחק (או לא) כדי לומר שהמזל לא משפיע אף על הגויים -- למה יש בעיה לומר כי הכוכבים משפיעים? הרי ניתן לומר שהם אמצעים של רצון ה'!?
בתודה..

קושי גדול..

לכבוד הרב.. ברצוני להבין את הסברה של הרמב"ם בנוגע לאסטרולוגיה מזלות עין הרע סיאנסים וכו'.. כידוע.. הרמב"ם התנגד לכל הדברים האלה.. אבל הדבר די מתנגש עם שאר התורה.. כלומר עם הגמרא.. רבנים אחרים.. ובעיקר ההעלה באוב של שמואל.. בנוסף.. ישנו מקום שרב שמלמד אותי הציג בפני.. שבו הרמב"ם אומר - איך לדעת אם מישהו נביא? תבדוק אם מה שהוא אומר באמת מתקיים בדיוק מוחלט ואם זה לא כל כך מדויק כנראה שזה דרך כישוף.. או משהו כזה.. אז איך זה מסתדר? וגם מה הדעה של הרב קאפח זצ"ל בנוגע לעניין.. ובנוגע לכבוד הרב.. אני צריך לבחור ספר הלכה.. (אני בלדי) המליצו לי על קיצור שולחן ערוך של הרב רצאבי.

ציפורניים

שלום רב, אני לא נוהג להשליך ציפורנים לאסלה בגלל כמה סיבות הרבה סגולות מופיעות בתלמוד, אך הרמב"ם לא הכניסם לחיבורו, ואפילו לא ב'הלכות דעות. וכנראה יש לזה סיבה... גמ' נזיר יז ע"א: ה דברים הן שהעושה אותן מתחייב בנפשו ודמו בראשו האוכל שום קלוף ובצל קלוף וביצה קלופה והשותה משקין מזוגין שעבר עליהן הלילה והלן בבית הקברות והנוטל צפרניו וזורקן לרה"ר והמקיז דם ומשמש מטתו: האוכל שום קלוף כו"' גמרא זאת לא נפסקה להלכה, לא אצל הרמב"ם (תימנים), ולא מר"ן השו"ע (ספרדים), ואפילו לא הרמ"א (אשכנזים) וזה יותר ענין קבלי בכלל. ואם אסור לזרוק ציפורניים לרה"ר, כך גם אסור לאכול ביצה קלופה, ושום, ובצל.

Subscribe to סגולות וקמיעות