דילוג לתוכן העיקרי

נהג כצאן יוסף

משנתו החינוכית של הרב קאפח

אזל במלאי

 

המהדורה הדיגיטלית בהחייבות ל36 חודשים בהתאם לתקנון הרכישה.

אספקה תוך 14 ימי עסקים. המחיר לא כולל משלוח. איסוף בחנות חינם. עלות שילוח מוערכת בישראל עד 2 קג - 18 שח. עד 10 קג - 60 שח.
ניתן להזמין לחו”ל.  חישוב עלות משלוח על פי משקל / שיטת שילוח יעשה בקופה.

בספר זה מרוכזת שיטתו החינוכית של מורנו הרה"ג יוסף קאפח זצ"ל. משנתו של הרב קאפח אמנם לא הייתה מסוכמת, אך רעיונותיו החינוכיים משולבים ברבים ממאמריו. מתוך התיעוד שבכתב ושבעל פה מתגלה תמונה של פעילות חינוכית ענפה ומקיפה. הרב קאפח שיקע את רעיונותיו החינוכיים בהערותיו לעשרות הספרים שכתב ופירש, תרגם וההדיר, ובמאות מאמריו המפוזרים בכתבי עת רבים ומגוונים, בספרים ובחוברות. זה בנוסף למה שהעיר בנושא זה בשיעורים ובמפגשים מזדמנים, בנימוקי פסקי הדין שכתב וכן בתשובותיו הרבות לשואליו.

חיבור זה בא לבדוק, למיין ולחשוף את השקפתו החינוכית הייחודית של הרב קאפח ואת התוצר הסופי של תרומתו לעיצוב החינוך היהודי, אשר לא נחקרו עד כה.

התמקדות המחבר באספקטים החינוכיים באה לבדוק אם הם מתמזגים למסכת חינוך שלמה ומיוחדת, למרות שלא כתב משנה חינוכית רצופה ומסוכמת, ולהבין את התפיסות החינוכיות מצד ההיגיון הפנימי שבהן.

הרב שהיה תלמידו המובהק של הרמב"ם אימץ את שיטתו ואותה התאים למציאות ההווה ומבלי לסטות מהקו המנחה אותו למד ממנו.

הפרק הראשון סוקר את הביוגרפיה של הרב, משקף היבטים ייחודיים בסיפור חייו, ועשוי לספק תובנות על שיטתו ודרכו בחינוך.

בפרק המרכזי בספר (הפרק השני) אתרכז במשנתו החינוכית-לימודית על היבטיה השונים, אתייחס לתכני הלימוד אותם הורה, לדרכי הוראתו, לסדרי הלימוד, לשיטת הלימוד ולמיקוד הלימוד. כן אעסוק בדרך כתיבתו, סגנונו והעדפותיו.

כחלק אינטגראלי של משנתו החינוכית היו הדרכותיו שבכתב ושבעל פה, והם היוו השלמה למשנתו החינוכית-לימודית. בפרק שלישי בעבודתי זו נתתי תשומת לב להדרכות אלו, ובעיקר נגעתי בנקודות שבהן הרחיב הרב את יריעתו, ובפרטים אותם מצא לנכון להדגיש. אין כוונתי בפרק זה לעסוק בחינוך למצוות, אלא בחינוך המביא לבנין אישיותו של האדם מתוך יישום ערכים כדוגמת יושר, אמת וצניעות. כן שילבתי בפרק זה עצות מועילות הנוגעות בדרך האידיאלית להקניית דעת, לפי תפיסתו של הרב. המחבר לא פסח גם על אותם סעיפים שהנחה הרב בהקשר הסוציאלי.

הפרק הרביעי, בו נחתם המחקר, סובב סביב שילוב האמונה, המסורת והדת עם חכמות המדע, אשר מהווה קו מנחה העובר כחוט השני ברוב רובה של משנתו החינוכית, שאת פרטיה הבאתי בפרק השני ובפרק השלישי בחיבורי זה. ועל כן בחר הסופר לחתום ולתחום את הדיון בעבודה בעניין זה.

על המחבר

הרב חיים קדם, מתלמידיו המובהקים של הרה"ג יוסף קאפח זצ"ל. גר בירושלים ועוסק בהגות ופרשנות המקרא. עיסוקו בחינוך פורמלי ובלתי פורמלי מעל לשלושים שנים בהשראת הרה"ג יוסף קאפח הביא אותו לחבר חיבור מונומנטלי זה. למחבר תואר שני (M.A.) בלימודי יהדות במסלול חינוך בטורו קולג'.

קריאה אונליין