דילוג לתוכן העיקרי

מנחת אהרן

תגיות
אזל במלאי

 

המהדורה הדיגיטלית בהחייבות ל36 חודשים בהתאם לתקנון הרכישה.

אספקה תוך 14 ימי עסקים. המחיר לא כולל משלוח. איסוף בחנות חינם. עלות שילוח מוערכת בישראל עד 2 קג - 18 שח. עד 10 קג - 60 שח.
ניתן להזמין לחו”ל.  חישוב עלות משלוח על פי משקל / שיטת שילוח יעשה בקופה.

אסופות מחקרים בהלכה ובמנהג בקרב יהדות תימן עפ"י משנת הרמב"ם.

מטרתו של החיבור להראות את המקורות התלמודיים שמהם בנה המחבר את הדיון והמסקנה להלכה, בפרט תורתו של הרמב"ם שהיתה ליסוד בניין. בספר מפתח אישים.

 

דוגמה למאמרים: הלל בקירוי, גילוי פני הכהנים בנשיאת כפים, פת של גוים, תלמידים חכמים מברך ראשון בס"ת, היש בסיס לגזירות העומר וחיובן בכל ישראל, תפילין במוסף ראש חדש, קרח וחצי חקת, תפילין בשחרית תשעה באב, יחיד מומחה, יחסם של חכמי תימן למחלוקת רש"י ורבינו תם בסדר פרשיות של התפילין, ש"צ לשיטת הרמב"ם, מבנה סדר נרות החנוכה, סגנון אמירת קרית שמע ופרשיותיה, זמני סעודת הבראה ומתכונתה, הספד של רבים לשיטת הרמב"ם, היש נפילת פנים בערב פסח שחרית, אדם שאינו מתנה היכול לשמש ש"צ ולברך בס"ת, תקון ליל חג השבועות בתימן, ליל יו"ט שחל להיות באחד בשבת, איסור עישון ביום תשעה באב, אמירת שלוש עשרה מידות של רחמים בפחות מעשרה, ניסיון הסבר אגדה אחת לשיטת הרמב"ם, מניעת סומא או מי שאינו רואה מלברך או לקרות בס"ת, הבאת ס"ת מביהכנ"ס למקום עראי, התפתחתה של תפילת עלינו לשבח בקהילות ישראל, קביעותיו של מרן בחיבוריו, השוכח להניח תפילה אחת, נגוד ומקבילה לתקנה תלמודית, היחס לתקנה המובאת בשם ר' גרשום, יין לקידוש לדעת הרמב"ם, כיוון נטיית המטה, גדרים וחיובים במצוות פריה ורביה, עיונים ספרים בדיני מספד בחוה"מ, העדפה בסדר מסוים, קריאת ההלל אחר תפילת ערבית בליל הפסח, חליצת כתף.

קריאה אונליין