חנות > קונטרס בדיני תעניות, בין המצרים ותשעה באב

קונטרס הלכות תעניות, בין המצרים ותשעה באב – עפ"י פסקי הרב יוסף קאפח זצ"ל.
מיוחד לשנת תשע"ח – בה חל תשעה באב ביום ראשון (דחוי).

הקונטרס כולל (180 עמ'):

  1. שמועות והנהגות מו"ר הרב יוסף קאפח זצ"ל.
  2. דיני ומנהגי התעניות וימי בין המצרים.
  3. מנהגי תימן וארץ ישראל.
  4. סדרי התפילות והנהגת בית הכנסת.
  5. מאמרים מפרי עטו של המחבר.

גדוש עדויות מפי גדולי הרבנים, ובראשם מורנו ורבנו הרב יוסף קאפח זצ"ל, מלאים מכל טוב, מיוסדים על שנות משא ומתן במלחמתה של תורה לשם שמים והכל בדיוק מפליא, מנופה בשלושה עשר נפה.

לצפייה במפתח מאמרים והסכמות לחצו כאן

תיקון טעות בעמוד 23 במהדורה השניה הקטנה (A5) ועמוד 27 במהדורה השלישית הגדולה (B5) - מצ"ב הלכה כא, שיש להחליף בקונטרס-

כא. טעה ש״ץ ולא אמר ״עננו״ בחזרה כתב רבנו בהל׳ תפלה (פ"י הי"ד) מי שלא הזכיר עננו בתפלת תענית אינו חוזר ומתפלל, אחד יחיד ואחד צבור. ואם נזכר קודם שיעקור רגליו, אומר ״עננו אבינו וכו׳ כי אתה שומע תפלה פודה ומציל בכל עת צרה יהיו לרצון אמרי פי...״.

עפ"י פסקי הרב יוסף קאפח זצ"ל
מחיר: 
מחיר:30.00₪
-+
30.00₪

שנה מטבע

בחר את סוג המטבע שמתאים לך
Select a default currency suits you