דילוג לתוכן העיקרי

שערי צדק ה

פורמט זמין
‏20.00 ₪
‏40.00 ₪

 

המהדורה הדיגיטלית בהחייבות ל36 חודשים בהתאם לתקנון הרכישה.

אספקה תוך 14 ימי עסקים. המחיר לא כולל משלוח. איסוף בחנות חינם. עלות שילוח מוערכת בישראל עד 2 קג - 18 שח. עד 10 קג - 60 שח.
ניתן להזמין לחו”ל.  חישוב עלות משלוח על פי משקל / שיטת שילוח יעשה בקופה.

הרצאות שניתנו בכנס השלושה עשר לדיני ממונות – שנת התשס"ד – בנושאים:

א. דיני הצדקה במשפט התורה – חובת הקהל בהחזקת לומדי תורה; שיעור צדקה במזונות ילדים; מקבצי נדבות – לתרום לכל פושט יד או לבדוק אחריהם; מניעת גזל מתנות עניים - כיצד?; צדקה במחשבה – האם הוי כנדר? ; חיוב מזונות בדין צדקה; צדקה וחסד בדין ובמשפט; דיני הצדקה במשפט התורה; יש לו ואינו רוצה להתפרנס משלו; צדקה לקרובים.

ב. דיני חינוך והוראה במשפט התורה – השלכות ממוניות בתוכחת הרב לתלמידיו; מורה שהזיקה בביה"ס – מה דינה? ; החינוך – חובה או זכות?; הכפייה לקיום מצוות במסגרת החינוך ובמשפחה; ענייני חושן משפט הכרוכים בחינוך בישיבות; ענייני חינוך – היבטים ממוניים; האם מחנך חייב לחנך בניו במסגרת עבודתו?

ג. דיני שיכון ובנייה במשפט התורה – מי שחזר בו מהסכם שכירות או מכירה של דירה; תשלום הוצאות על איתור מקור נזק בבית משותף; דיני ממונות בענייני בתים משותפים; על היזק ראייה; שמאות מקרקעין במשפט העברי; חזקת שלוש שנים בדירה רשומה במשרד רושם המקרקעין ע"ש המערער.

ד. שונות – המזיק רכוש מבוטח – מי חייב לשאת בנזק? ; האם ביה"ד כופה על לפנים משורת הדין? ; אדם המזיק ; בגדרי חיוב לתלמוד תורה ולגמילות חסדים.

קריאה אונליין