דילוג לתוכן העיקרי

ספר החילוקים - מנהגי הבלדי בתימן

ספר החילוקים בין בני תימן לבני הצפון

יהודי תימן שימרו בכל אורחות חייהם מנהגים עתיקי יומין ייחודיים, שאת שורשיהם ההלכתיים ניתן למצוא במקרא, בספרות חז״ל והגאונים ובמיוחד אצל הרמב׳׳ם. חיבור זה עוסק במנהגי ההלכה והתפילה המקוריים של זרם יהודי תימן המכונה ״בלדי" לעומת הזרם ה"שאמי".
אסופה זו מכילה למעלה מאלף שינויים - המסודרים בכחמש-מאות סעיפים קצרים - שקיימים בין עולם המנהג והפסיקה ההלכתית התימנית המקורית ובין בני אשכנז וספרד - ״אנשי הצפון".

מאז עלייתם של יהודי תימן לארץ־ישראל הם מתמודדים עם כור היתוך תרבותי והלכתי, שמאיים על כושר השימור של מנהגיהם ומסורותיהם. מטרתה של אסופה זו היא לחשוף בפני בני יוצאי תימן את מורשתם ההלכתית המעטירה מחד גיסא, ולהגביר את המודעות בקרב הציבור הרחב, בקרב המחנכים ומורי ההלכה של שאר עדות ישראל מאידך גיסא.

תוכן העניינים
הקדמה שחייבים לקרוא

סדר התפילה ותשמישי קדושה
שחרית *  מנחה *  ערבית * שבת *  ברכת כהנים *  הלל * 
קריאה בתורה *  ספר תורה *  ציצית *
תפילין *  מזוזה *  בית הכנסת

 הלכות ברכות
סעודה וזימון * ברכת הלבנה * תפילת הדרך  וברכת הגומל

שבת ויום טוב
שבת * יום טוב *  הבדלה

חג ומועד
ראש חודש * הימים הנוראים: חודש אלול * עשרת ימי תשובה * ראש השנה * יום הכיפורים *
סוכות * שמיני עצרת ושמחת תורה  חנוכה * ט"ו בשבט * פורים * ימי ניסן ופסח *
ספירת העומר *  תקופת העומר * שבועות * בין המצרים *  תשעה באב * תעניות (ארבעת הצומות)

מעגל חיי האדם וקִצם
  נישואין * גירושין * ברית מילה *  פדיון הבן * אמירת קדיש באבילות

כשרות
הנהגות שונות

קריאה אונליין