דילוג לתוכן העיקרי

בספר מחילה וסליחה וכפרה - שיימינג תקשורתי לא מאפשר ענישה שיקומית ליחיד ולכלל

תוכן

האם תורת ישראל מתירה או תומכת בביוש ופרסום של המתחייב בדין?

כיצד נכון להבין את עונש מלקות שכותבת ההלכה? האם עדיפים ועדות משמעת בדלתיים סגורות המתרות ועונשות, על פני ביזיון ברבים שאין לו סליחה ומחילה?

מדוע יש עדיפות לגישת תורת ישראל בענישה משקמת הטובה ליחיד ולכלל?
גישת דיני העונשין במשפט העברי היא המתחשבת בכבוד האדם וחירותו ובכבוד החברה לעומת המשפט והנוהג המקובל המעודד חגיגות תקשורתיות אינו מאפשר סליחה ומחילה עולמית.

האם המשפט העברי מתחשב בתביעות על רקע אסתטי?

תוכן

האם מותר לסגור מרפסת באופן שיפגע באסתטיקה הארכיטקטורית הסביבתית?

האם יש משמעות הלכתית לחוות הדעת של הועדה לבניין מאחר ויש פגיעה סביבתית ליופי השכונתי?

Subscribe to משפט עברי