דילוג לתוכן העיקרי

הלואה או שותפות בריבית

יורנו רבינו,

אני עובד כסוכן קניות במפעלים. הלקוחות שלי משלמים לי ואני משלם בשבילם ובשמם למפעלים שונים ברחבי בסין, מנהל את כל הקנייה, ומרויח אחוזים קבועים מראש על כל עסקה.

לפעמים הלקוחות שלי רוצים לקנות ומבקשים הלואות מבנקים שונים עם ריבית או שלא קונים כי אין להם מספיק עובר ושב. האם יש אפשרות שאני ייתן להם כסף כהלואה או כשותפות ויקבל על זה שכר כלשהו?

במידה ואני נותן/מלוה להם את הכסף יש לי ״הפסד״ מזה שהכסף שלי לא מושקע. כיצד עלי לנהוג כדי שלא אעבור על איסור ריבית?

לימוד הגמרא במשנת הרמב"ם

כנהר שלום,
מה שכת"ר באחת מאגרותיו לר"י בן יהודה (הובאה במהדורת מארי אות כד) וז"ל:
כי התכלית המכוונת ממה שנתחבר בתלמוד וזולתו כבר נגמרה ושלמה, ומטרת הלומדים אבוד הזמן במשא ומתן שבתלמוד, כאלו המטרה והתכלית היא ההכשרה בויכוחים ולא יותר. וכו'.
וזה לכאורה הוראה מפורשת מפי רבנו שלא לעסוק בלמוד התלמוד כלל כך נראה לעניות דעתי .
יורנו הדרת עוזנו מה דעתך בעניין ויהא שכרו כפול מן השמיים

Subscribe to הרה"ג רצון ערוסי