דילוג לתוכן העיקרי

הניתן לחייב דייר בקומת קרקע להשתתפות מלאה בהוצאות החזקת המעלית?

תוכן

הישנן נסיבות לפטור דייר בקומת קרקע מהשתתפות בהוצ' החזקת מעלית וכיו"ב?

כאשר נדרשת חלוקת נטל הוצ' בין שותפים, היש להתחשב במדד רמת השימוש של כל אחד מהמשתמשים?

מהי דרך הפעולה המומלצת ע"מ להסדיר היחסים בין דיירי בית משותף ומניעת סכסוכים ביניהם?

האם ניתן להתנגד לתוספת בניה של שכן בטענה של הסתרת הנוף?

תוכן

בנסיבות שיש היתר מוועדת התכנון, האם יכול השכן להתנגד בטענה שהבניה תסתיר לו את הנוף?

אם מראש תנאי השיווק של הדירות כללו את מרכיב הנוף, האם יהיה מקום לטענה של הסתרת הנוף?

באילו נסיבות יפעל ביה"ד עפ"י הכלל המוסרי: " זה נהנה וזה אינו חסר, כופין על מידת סדום"?

הקמת סוכה למצווה בשטח ציבורי - תקנת השבים, האם כולל גם מי שבנה ביתו על קרקע חבירו?

תוכן

הקים את סוכתו על המדרכה ברשות הרבים, האם כשרה ליכנס בה?

המסיג גבול ובנה בנינים על קרקע חבירו, האם חייב להרוס כל הבנינים או שחז"ל תקנו תקנת השבים גם בנסיבות אלו?

ומה יהא דינו של שכן שבטעות מדידה פלש לקרקע חבירו אף במעט, האם בנסיבות אלו נקל עליו לאור 'תקנת השבים'?

דייר בבית משותף שאכסן בביתו נפשות נוספות לתק' ארוכה, האם זכות השכנים להתנגד?

תוכן

האם זכות שאר הדיירים למנוע ממנו לאכסן אף אברכים הלומדים תורה או שאינו יכול לעשות חסדים ע"ח מישהו אחר?
האם חייב להגדיל השתתפות בהוצ' אחזקה של הרכוש המשותף שכן השימוש בו גדל עקב הימצאותם של האכסנאים?
האם מס' הנפשות הינו הפרמטר הבלעדי כמפתח לקביעת % השתתפות בהוצ' הבית המשותף או שישנם פרמטרים נוספים?

מי שהחנה רכבו ללא רשות באתר החניה של חברו, האם ביצע עבירה והאם יחוייב גם בתשלום דמי שכירות?

תוכן

הלכה היא בידוע שקרקע אינה נגזלת להבדיל מדיני גזילה במטלטלין, האם משמעותו לכאורה שאין הגזלן עובר על הסגת גבול?

האם בנסיבות כאלו נאמר "כופין על מידת סדום" ולכאורה לא יחוייב לשלם דמי שכירות?

כאשר ברור שהפולש מתכוין לשלם דמי חניה אם לא ימצא מקום פנוי, האם יתחייב דמי שכירות לחבירו למרות שהמקום אינו עומד להשכרה?

שכנים

שלום לכבוד תורתו המרביץ תורה ברבים

שאלה שעלתה לפני.
לפני כמה חודשים שכנים עזבו את הדירה שלהם ועברו לגור במקום אחר (בנתיים הדירה ריקה כבר חודשיים)אך השאירו בלון גז, ועוד חפצים שונים.
מה דינם של אלו החפצים? האם הם הופכים להיות הפקר וכל הרוצה ליטול יבוא, או שהישוב המשכיר להם את הדירה זכה וקנה את אלו?
מה קורה לגבי בלון הגז? האם הוא עובר לדייר הבא? לישוב? למי?
תודה רבה
ברוך תהיה לעולמי עד..

של מי הבעלות על פרות אילן שענפיו נוטים לשדה חברו?

תוכן

האם הבעלות על הפרות נקבעת לפי מיקום השורשים או הענפים?

כנ"ל לגבי שורשי אילן שנתפשטו ואף הזיקו בשדה חברו, למי הבעלות והאם ניתן להשוות הדינים לשאלתנו?

האם שאלה זו רלוונטית לגבי שנת השמיטה שבה מחויב בעל האילן להפקיר פרותיו?

Subscribe to שכנים